Trivselsuge

Så er vi i gang, i denne uge holder vi trivselsuge.
På Prins Henriks Skolen er vores elevers trivsel afgørende og er naturlig del af hele skoleprojektet.
Hvert år arrangerer vores antimobbe-gruppe to uger med særlig opmærksomhed på trivsel for den enkelte og respekt for fællesskabets regler.
Der er værksteder for vores elever fra børnehaveklassen om så forskellige emner som afspænding, teater, risici på de sociale medier, respekt for forskelligheder, stresshåndtering til eksamen.

Så, vi trækker vejret!