Generalforsamlingen

Generalforsamlingen består af forældregruppen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i slutningen af oktober.

I forbindelse med generalforsamlingen aflægger bestyrelsen årsberetning og fremlægger årsregnskabet til godkendelse. Det er også ved denne lejlighed, at medlemmerne til bestyrelsen vælges.

Referater fra generalforsamlinger

oktober 2016, oktober 2017, 31.januar 2018, Referat infomødet 18 September 2018, 8.oktober 2018

Bestyrelsens beretninger

oktober 2016,  oktober 2017, oktober 2018

Årsrapporter

Årsrapport 2016 , Udskrift af revisionprotokol 2016,  Årsrapport 2017, Årsrapport 2018

Link til arkiverne: http://www.lfph.dk/?page_id=6367&lang=dk (venligst copy-paste linket)

Download vedtægterne (DK-FR)

 

Ektraordinær generalforsamling den 6. februar 2019 – dokumenter

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 6. februar 2019
Fuldmagt til generalforsamling 6. februar 2019

 

Ordinær generalforsamling den 8. oktober 2018 – dokumenter

Indkaldelse 8. oktober 2018
Fuldmagt til ordinær generalforsamling
Forslag til afstemning på generalforsamlingen
Forslag stillet af en forældre – til afstemning på generalforsamling 2018
Svar på spørgsmål vedr. underskriftsindsamling, 7. juli 2018, engelsk
Generalforsamlingens gyldighed 07.10.2018

Notat om fonden
EDFS – årsrapport 2017-18
Memorandum – Calculating the value of the shares owned by Lycée Français…
Fondsvedtægter 10. september 2018
Valuar

Resultat af afstemningerne 8 oktober 2018

 
Informationsmøde 18. september 2018 – dokumenter (På fransk)

Idet den ekstraordinære generalforsamling, som er fastsat til tirsdag den 18. september kl. 17.30, ikke kan afholdes gyldigt og ikke er beslutningsdygtig, afholdes den i form af et informationsmøde om ejendomsprojektet.

Indkaldelse

Modtaget underskriftindsamling 7. juli 2018

Forslag vedtægtsændring

Svar til forældre på underskriftindsamling

NPHS Presentation 2018

 

Ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 2018 – dokumenter

Indkaldelse

Fuldmagt

Brev til forældrene

Præsentation af byggeprojekt

Ofte stillede spørgsmål til byggeprojektet

Arealskema 08 avril 2016

 

Generalforsamling den 31. oktober 2017 – dokumenter

Indkaldelse

Fuldmagt

AG 2017 – Bestyrelsens beretning DK

AG 2017 – Bilag – DK

AG 2017 – indkomne forslag – DK

AG 2017 – Tilsyn – FR et DK