Bestyrelsen

 

Rolle

I overensstemmelse med friskoleloven er bestyrelsen skolens øverste ansvarlige ledelsesorgan, valgt på generalforsamlingen af forældregruppen. Bestyrelsen har ansvaret for skolens økonomi og funktion, mens rektor har ansvaret for den pædagogiske ledelse og for den daglig drift. Bestyrelsens opgave er særligt at drage omsorg for, at friskolelovens betingelser og vilkår overholdes og at den gode relation til de danske myndigheder bevares. Desuden er det bestyrelsens ansvar at sørge for at de aftaler, som er indgået mellem Prins Henriks Skole og AEFE overholdes.

Mission

Bestyrelsen skal definere og følge udviklingen i Bygningsprojektet og Skoleudviklingsprojektet i samarbejde med danske og franske myndigheder, virksomheder, forældre, elever, personale og ledelse.

Organisation

Bestyrelsen består af otte medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af den franske stat. De øvrige seks medlemmer vælges blandt forældrene på generalforsamlingen, der normalt afholdes i oktober måned. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for tre år ad gangen således, at der hvert år er to medlemmer på valg. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Formand og kasserer vælges blandt de valgte medlemmer, når bestyrelsen konstitueres efter hver generalforsamling.

Forretningsorden for bestyrelsen

Kontakt bestyrelsen eller ombudsmanden

Hvis du vil i kontakt bestyrelsen, skriv e-mail til os: ca@lfph.dk. Vi svarer så hurtigt vi kan.
Du kan også kontakte os via skolens ombudsmand. Funktionen varetages af to forældre på skolen, uafhængige af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. ombudsman@lfph.dk

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder finder sted ca. en gang om måneden. Beslutningerne, som tages, er af økonomisk og strategisk karakter. Sager, som bestyrelsen skal godkende, tages op, diskuteres og godkendes eller afvises.

Referater fra bestyrelsesmøder (referaterne er på fransk)

Skoleåret 2019-20: 11 september 2019, 5 november 2019,10.december 2019

Skoleåret 2018-19: , 30. august 2018, 19. septembre 2018, 29.oktober 2018, 14. november 2018, 12. december 2018, 9. januar 2019, 30. januar 2019,11. marts 2019, 29.april 2019, 29.april præsentation af regnskab 2018, 20. maj 2019, 12. juni 2019,

Arkiv for referater fra bestyrelsen

 

Nyhedsbreve fra bestyrelsen

Nyhedsbrev januar 2017, Nyhedsbrev juni 2016,  Nyhedsbrev november 2015, Nyhedsbrev  september 2015, Nyhedsbrev juni 2015, Nyhedsbrev april 2015, Nyhedsbrev marts 2015,  Nyhedsbrev januar 2015,

 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer :

Navn Status og ansvarsfordeling
Anne-Claire Mulot  Forældre, formand for bestyrelsen
Edith Svebølle  Forældre, næstformand og medlem af styregruppen
Valérie Houle Forældre, kasserer
Damien Roy Forældre, medlem af styregruppen
Simon Bergulf  Forældre
Hadi M'Barek  Forældre
Nicolas Rouzioux Forældre, suppleant
Thomas Wagner  Udpeget af den franske ambassade, Kulturråd
Herminia Daeden Udpeget af  den franske ambassade, fra Institut français

For at kontakte bestyrelsen, skriv email til: ca@lfph.dk