Institutionsrådet

Institutionsrådet er sammensat af medlemmer fra ledelsen, lærergruppen, øvrigt personale, forældre, elever og udpegede medlemmer.

Formål

Institutionsrådet vedtager :

 • det interne reglement
 • skoleudviklingsprojektet
 • timeplaner og kalender for skoleåret
 • plan for personale for det kommende år
 • forslag fra det pædagogiske udvalg og rådet for primærskolen

Institutionsrådet udtaler sig om :

 • alle spørgsmål vedr. skolens daglige drift
 • udvikling af den pædagogiske struktur
 • pædagogiske projekter
 • organisering af skolevejledningen (vie scolaire)
 • intern og ekstern kommunikation
 • projekter om sundhed og forebyggelse
 • aktivitetsprogrammer og foreninger

Referater

Skoleåret 2018-19: 10. oktober 2018, 28. januar 2019
Skoleåret 2017-18: 12. oktober 2017, 29. januar 2018, 28. maj 2018
Skoleåret 2016-17: 10. oktober 20162.februar 2017, 31. maj 2017
Skoleåret 2015-16: 8. oktober 2015,  01 février 2016, 30 maj 2016
Skoleåret 2014-15: 9. oktober  2014, 5. februar 2015, 27. maj 2015
Skoleåret 2013-14:  8. oktober 2013 , 24 februarr 2014,  10. april 2014
Skoleåret 2012-13:  9. oktober 201216 januar 2013, 6. februar 201322. april 2013
Skoleåret 2011-12: 10. oktober 2011, 1. februar 2012, 24. april 2012, 21. juni 2012

Kontakt til Institutionsrådet : lfph@lfph.dk

Hvis I ønsker at stille spørgsmål til forældrerepræsentanterne i Institustionsrådet, er adressen;
parents.conseiletablissement@lfph.dk