Udvalget for Hygiejne, Sikkerhed og Arbejdsvilkår (MIO)

I sammensætningen og beslutningsprocesserne i udvalget for Hygiejne, Sikkerhed og Arbejdsvilkår (MIO), tages der højde for den danske lovgivning og anbefalingerne fra AEFE og samtidig respekteres de grundlæggende vilkår på vores skole.

Sammensætning af udvalget

 • Skolens leder, formand for sikkerhedsudvalget og ansvarlig for hele det pædagogiske team.
 • 2 repræsentanter for lærerne
 • Lederen af garderie / SFO, som er ansvarlig for personalegruppen i fritidsordningen.
 • 1 medarbejderrepræsentant fra garderie / SFO
 • Regnskabschefen, som er ansvarlig for daglige sikkerhedsspørgsmål og ansvarlig for de ufaglærte ansatte, service- og administrative medarbejdere .
 • 1 repræsentant for de ufaglærte ansatte (« pedel » og køkken), for administrationen eller teknisk og /eller servicepersonale + 1 suppleant
 • 2 tillidsrepræsentanter danske fagforeninger (skole og SFO)

Mål

Sikkerhedsrepræsentanterne skal i samarbejde med formanden for udvalget for Hygiejne, Sikkerhed og Arbejdsvilkår (MIO) sørge for at alle lokale forholdsregler vedrørende sikkerhed og sundhed overholdes, som det et anført i den danske lovgivning om arbejdsmiljø.

  • Opdatering af sikkerhedspolitik.
  • Løsning af sikkerheds- og sundhedsproblemer, der opstår i skolens hverdagsliv.
  • Ifølge loven, forberede, udføre og beskrive handlingsplaner, som defineres i arbejdspladsvurderingen (APV) mindst en gang hvert andet år.
  • Sikre at handlingsplanerne, som fastlægges i APV, bliver realiseret.
  • Sørge for at andre undersøgelser finder sted hvert andet år : UMV (Undervisningsmiljøvurdering) og BMV (Børnemiljøvurdering).
  • Indberette arbejdsulykker i EASY-systemet.
  • Samarbejde med eksterne parter i forhold til arbejdet med sikkerhed og sundhed, for eksempel Frederiksberg Kommune.
  • Opdatering af lister over de personer, som skal kontaktes i tilfælde af arbejdsulykke.
  • Tage imod enhver ansat, som måtte have spørgsmål til sikkerhed og sundhed og sikre, at de bliver behandlet i udvalget for Hygiejne, Sikkerhed og Arbejdsvilkår.
  • Sørge for regelmæssig skriftlig information til personalet om det arbejde, som har med sikkerhed og sundhed at gøre.
  • Opdatering og vedligeholdelse af normerne omkring arbejdsforhold, såvel på fysisk som på psykisk plan.