Skolebibliotek – CDI

illus-cdiCDI (Centre de Documentation et d’Information) er et skolebibliotek, der stiller en lang række materialer til rådighed for lærere og elever, tilpasset deres læse- og informationsbehov: tidsskrifter, ungdomslitteratur, tegneserier, værker som er med i pensum, computere med internetadgang, faglitteratur, opslagsværker vedr. studievalg m.m. 
Skolebiblioteket ligger i lokale V201.

Biblioteket er et studierum, som modtager elever, som ønsker at læse, søge information eller låne dokumenter. Det kan foregå i frikvartererne, i frokostpausen, i de faste bibliotekstimer eller efter skoletid.

Nogle tidspunkter i løbet af ugen er reserveret til at modtage klasser, ofte sammen med deres lærer, hvis de skal søge information inden for et bestemt felt eller lave pædagogiske øvelser med bogen, pressen eller nettet som omdrejningspunkt.

Kontakt

Elsa Chaballier – Skolebibliotekar

Bruno Descubes – Skolebibliotekar

tlf. +45 27 85 10 28

email cdi@lfph.dk

Åbningstider

Mandag               08.00     –    17.00

Tirsdag                08.00    –     17.00

Onsdag                08.00     –    17.00

Torsdag               08.00    –     17.00

Fredag                 08.00     –    17.00

Webportal for CDI

Bloggen her sætter poesien på skolen i centrum: projekter der finder sted i klasserne, tekster, lydoptagelser eller videoer.

http://etlapoesie.blogspot.dk/