Internt reglement

Her et udpluk af det interne reglement på Prins Henriks Skole. Det henvender sig til alle, der er en del af vores skole. Alle elever er bundet af reglementet og forpligter sig til at overholde bestemmelserne.

Rettigheder og pligter

Foreningsfrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, repræsentationsretten. Pligt til flid og rettidighed, bedømmelse af skolearbejdet, pligter der følger fællesskabet og skolens funktion.

Pædagogisk og undervisningsmæssig organisation

Oplysninger om skolens rytme, adgang og færden i og uden for skolens område, anvendelse af IT og multimedier.

Funktionel organisation

Redskaber til information og kommunikation med forældrene, hygiejne, sundhed og sikkerhed, kantineordning.

Sanktioner

Elever, er ikke overholder skolens interne reglement eller på anden måde forstyrrer livet på skolen, kan blive underlagt sanktioner. De iværksættes af Rektor i forhold til den aktuelle situation og forseelsens alvor.

Internt reglement
Regler vedr. anvendelse af internet, netværk og multimedietjenester