Kort om skolen

illustration-brefEn multikulturel skole, der tilbyder gode muligheder for den enkelte elev gennem en innovativ undervisning i en fransk-dansk kontekst.

Prins Henriks Skole, som blev grundlagt i 1954, er en dansk privatskole, som drives dels inden for rammerne af det danske undervisningsministerium, dels af de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE).

Skolen tilbyder undervisning på alle klassetrin fra maternelle-skolen (fra 3-års-alderen) til og med studentereksamen.

Som i de øvrige 470 skoler under AEFE foregår undervisningen på fransk og følger de franske læseplaner.

Dansk sprog, kultur og samfundsforhold indgår i undervisningen i overensstemmelse med skolens danske retsstatus.

Skolen giver mulighed for, at eleverne efter 9.klasse kan tage både den franske afgangsprøve  « Brevet » og Folkeskolens Afgangsprøve (DNB) for de dansksprogede elever. I gymnasiet forberedes alle elever til den franske studentereksamen og skolen tilbyder muligheden for at tage en Dansk-Fransk Baccalauréat (DFB).

Den Dansk-Franske Baccalauréat (DFB) er anerkendt i begge lande og adgangsgivende til videregående uddannelser i Frankrig, i Danmark, i andre europæiske lande og overalt i verden.