Primærskolen

 

schéma primaire dk

Maternelle-skolen

Børnene kan starte allerede, når de er 3 år. Der er en pædagogisk assistent tilstede i klasse for at hjælpe læreren.

Maternelle-skolens mål er:

  • At børnene vænner sig til skolelivet, som er anderledes end det familieliv, de er vant til.
  • At børnene lærer at socialisere og at omgås andre børn.
  • At børnene udvikler deres evner til at føle, handle, tale, forestille sig og udforske verden.

De forskellige aktiviteter i maternelle-skolen er med til at udvikle barnets evner og sikre dets trivsel.

Dagligdagen skifter mellem strukturerede aktiviteter og fri leg. Barnet lærer at blive et ansvarligt og selvstændigt menneske gennem aktiviteter, der styrker mundtlig færdighed, udforskning af verden, fysisk og kunstnerisk aktivitet.

1. – 5. klasse i primærskolen

Fokus er fortsat på barnets sociale kompetencer. Barnet skal primært lære at udtrykke sig mundtligt og skriftligt, ligesom matematik og læsning er vigtige dele af undervisningen. Natur og teknik, kultur, idræt og billedkunst indgår også i læseplanerne for 1. – 5. klassetrin.

I 1. kl. (CP) og 2. kl. (CE1) lægges hovedvægten på den grundlæggende indlæring. Fra og med 3. kl. (CE2), styrkes barnets faglige kundskaber, så han eller hun er parat til at starte i college, svarende til 6.klasse.

Se de franske undervisningsprogrammer på Eduscol : http://eduscol.education.fr/prog

Se fælles mål for dansk http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk

Se fælles mål for dansk som andetsprog : http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk-som-andetsprog-basis

Information om dansk

Mål for dansk på Prins Henriks Skole

Mål for dansk som andetsprog på Prins Henriks Skole