Secondaire : 6.-9. klasse

 

schéma secondaire dk

Undervisning i College

College i det franske skolesystem svarer til 6. til 9. klasse i det danske skolesystem.

Efter 9. klassetrin går eleverne op til afsluttende eksamen, og de har mulighed for at tage Folkeskolens prøve i dansk.

6. klasse: Tilpasning

Det overordnede formål er at styrke elevernes kundskaber fra primærskolen og introducere dem til de metoder, der anvendes i college.

7. – 8. klasse: mellemtrinnet – Fordybelse

På disse klassetrin er de overordnede formål, at eleverne skal have mulighed for at uddybe sig i deres viden og kunnen. Det er kendetegnende for dette trin, at der skabes sammenhæng mellem undervisningen på de to år.

9. klasse: valg af uddannelsesretning

Her styrkes de faglige kompetencer, eleverne har opnået i college, og eleverne forberedes til gymnasiet eller andre ungdomsuddannelser. I slutningen af 9. klasse går eleverne op til den franske afgangsprøve ”Brevet”. Eleverne kan ligeledes tage Folkeskolens prøve i dansk.

Undervisningen i kunsthistorie indgår i den normale undervisning gennem hele skoleforløbet i college, og faget indgår i 9. klasses afgangsprøve.

Undervisning i it: gennem hele college evalueres elevernes it-kompetencer. Der udstedes et særskilt diplom (B2i) i slutningen af 9. klasse.

Sprogcertifikatundervisning: der udstedes et særskilt diplom for sprogkompetencer (niveau A2 i den europæiske referenceramme for sprog), ligeledes i slutningen af 9. klasse.

Diplomerne B2i og A2 er obligatoriske for opnåelse af Brevet.

Link til Undervisningsministeriets hjemmeside vedr. overgangsfrekvens efter grundskolen

Hvad gør vores elever efter 9. klasse? Se elevernes valg for 2018 her.

 

Dansk

Information om dansk

Mål for dansk på Prins Henriks Skole

Mål for dansk som andetsprog på Prins Henriks Skole

Læs om danskundervisningen: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk

og om dansk om andetsprog http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk-som-andetsprog-basis

Seneste resultater for folkeskolens prøve i dansk på Prins Henriks Skole. Linkene virker ikke pt, venligst kopier og indsæt i søgefeltet

Karakterfordeling:
https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karakterfordeling.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[147019]

Karaktergennemsnit:
https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[147019]

Undervisningsplaner for 6.-9.klasse fra det franske undervisningsministerium