Adgangskrav

Prins Henriks Skole er en del at AEFE ((Agence de l’Enseignement Français à l’étranger)  og har således tre overordnede mål:

  • at tilbyde undervisning til franske børn bosiddende i Danmark og til børn, som kommer fra en anden skole under AEFE
  • at tilbyde undervisning til danske børn, hvor familien har truffet et bevidst valg om at sende deres børn i en fransk skole.
  • at tilbyde undervisning til børn med anden nationalitet end fransk og dansk, hvor familien har truffet et bevidst valg om at sende deres børn i en fransk skole.

Det at sende et barn, der ikke har fransk som modersmål, i en fransk skole, er en beslutning, der bør indgå i et samlet familieprojekt, hvor familien skal være indstillet på at engagere sig i barnets skolegang og støtte dets indlæring af det franske sprog.

Børn, der ikke kommer fra det franske skolesystem, skal bestå en niveautest i fransk.

Betingelser for indskrivning i maternelleskolen : Barnet skal fylde 3 år senest 31. december det år, det starter i skolen, og det skal være renligt (ikke længere bruge ble).

Blanket til ansøgning om indskrivning kan downloades på skolens hjemmeside og afleveres på kontoret for indskrivning. Fristen for indskrivning er slutningen af april. Så snart en ansøgning om indskrivning er blevet godkendt, modtager den ansøgende familie en mere udførlig indskrivningsblanket pr. email. Senest 14 dage efter modtagelsen skal denne blanket returneres til skolen i udfyldt stand og med alle bilag. Indskrivningen er først gældende, når skolen har modtaget betaling af indskrivningsgebyret, hvorved forældrene samtidig har accepteret betalingsbetingelserne.

Betalingsbetingelser 2019-2020
Betalingsbetingelser 2020-2021

Der afholdes informationsmøde for familierne i maj.