Skolepenge 2018-19

 


Børn med fransk nationalitet kan få op til 100% i tilskud til skolepenge og kantine, afhængig af indkomst.

Skolepenge pr. måned (betales 10 rater om året) 2018-2019 – Betalingsbetingelser 2018-2019

Faktura udsendes fra september.

 

Tarifs
Maternelle-skolen – 1 og 2 lille og mellem sektion (prisen er inklusiv garderie/ SFO) 2754,00 DKK
Maternelle-skolen 3  (prisen er inklusic garderie /SFO 3847,00 DKK
Grundskole (fra 1.klasse til 1g.) 2501,00 DKK
Première (2g) / Terminale (3g) DFB (1) 2833,00 DKK
Première  (2g) & Terminale (3g) ikke DFB 3126,00 DKK
Børn uden cpr.nr. pr. 5. september i skoleåret, eller såfremt eleven ankommer i løbet af skoleåret. Dette gælder uanset klassetrin til og med 1g.(seconde). 7426,00 DK
Garderie /SFO – maternelle inkluderet i skolepengene
Garderie /SFO – 1. – 5. klasse med ferier 1346,00 DKK
Garderie/ SFO – 1. – 5. klasse uden ferier 1076,00 DKK

(1)Dansk Fransk-Bacalauréat


 

Øvrige priser

Tarifs
Skoleåret  For familier med 3 børn eller flere gives 10 % rabat på de månedlige skolepenge (gælder ikke for garderie / SFO)
Gebyr for 1. Indskrivning  2400,00 DKK
Depositum for bøger, betales ved første indskrivning og gælder hele skolegangen 1000,00 DKK
Fransk studentereksamen (i Terminale / 3g)  2400,00 DKK
Fransk studentereksamen (i Première / 2g)  950,00 DKK
9.klasses prøve (”Brevet”)  275,00 DKK
For sen betaling (15 dages forsinkelse)  100,00 DKK
Kantine (hæfte med 10 kantinebilletter )  400,00 DKK
Kantine:  ved samlet betaling for hele skoleåret (2030 DKK faktureres pr. trimester) 6090,00 DKK
Garderie/SFO – 1.-5. klasse uden for ferier, eftermiddag (hæfter à 5 stk.) 1250,00 DKK
Garderie/SFO – 1.-5. klasse i ferier, hele dagen (hæfter à 5 stk.)  2500,00 DKK
Studentereksamen: Der må beregnes udgifter til studenterhue og studentervogn https://clseifert.com/da/student/studenterhuer/