Fripladstilskud og SU

Tilskud til franske elever
Alle franske elever på skolen har mulighed for at søge tilskud fra den franske stat.
De franske elever henvises til konsulatet for ansøgning.

Procedure 2020-21, læs her: Brochure 2020-2021
For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til konsulatet

Tilskud fra den danske stat
Fripladstilskud 1. – 10. klasseår (Cp -Seconde)
Alle elever på skolen, som ikke får tilskud fra den franske stat har mulighed for at søge tilskud til skolepenge og forældrebetaling til SFO.
Tilskuddet afhænger af antal børn på skolen og husstandens indkomst. Skolen henviser til, at der normalt ikke gives tilskud, når husstandsindkomsten er over 349.097 kr. om året.
Ansøgning om dansk fripladstilskud for skoleåret 2019/2020 hentes her.
Ansøgningen afleveres i bogholderiet senest 5. september 2019.

Tilskud for elever i 2g. og 3g.

Elever under 18 år
Elever i 2g. og 3g. kan søge tilskud fra fripladskassen. Ansøgningsskemaet udfyldes og afleveres med oplysning om hoved- og medforsørgers indtægtsgrundlag. Kopi af årsopgørelse vedlægges.
Tilskud til elever under 18 år beregnes og udbetales en gang årligt.
Ansøgningsfrist for skoleåret 2019/20 er den 1. oktober 2019 i bogholderiet.
Ansøgning om friplads for elever under 18 kan hentes her.

Elever over 18 år
Alle elever over 18 år har mulighed for at søge tilskud fra fripladskassen. Der er ikke et ansøgningsskema. Eleven skal sende en mail med anmodning om at komme i betragtning. Sendes til comptabilite@lfph.dk

Tilskud beregnes efter fordelingsnøgle og på baggrund af oplysninger fra SU-Styrelsen.
Tilskuddet søges 2 gange om året:
Forår 2019: 1. februar
Efterår 2019: 1. oktober
Der ydes normalt ikke danske tilskud til skolepenge til elever som modtager støtte fra Frankrig
Elever over 18 år har mulighed for at søge SU www.su.dk

Fripladstilskud ved Prins Henriks Skole
Alle ikke-franske elever har mulighed for at søge skolens fripladstilskud.
Nedenstående links giver adgang til alle oplysninger som fripladstilskuddet. For ansøgninger til fripladsudvalget i forbindelse med tildelingen i oktober, beder vi jer venligst aflevere jeres fulde ansøgning (inkl. dokumentation) til sekretariatet eller til regnskabsafdelingen, senest den 23. september 2019 : Information 2019, Ansøgningsskema fripladstilskud Prins Henriks Skole 2019
Har du brug for yderligere oplysninger, venligst skriv til intendance@lfph.dk

Støttefond til familier – enkelte projekter og rejser
Skolens støttefond tildeler økonomisk bistand til familier, som har særligt brug for hjælp til studierejser, lejrskoler og andre pædagogiske projekter.
Elever fra 1. -5. klasse: Henvendelse til klasselæreren for et ansøgningsskema, som man udfylder og afleverer til denne.
Elever fra 6. klasse til 3g: Man ansøger støttefonden ved at skrive til fondsaideprojet@gmail.com med kopi til den lærer, som er ansvarlig for rejsen.
Herefter modtager man et skema, som skal udfyldes og en liste over bilag, som skal vedlægges.
Fonden kan bede om følgende:
– Begrundet ansøgning med forklaring af familiesituationen.
– Skatteoplysninger for begge forældre.
– Dokumentation for fripladstilskud/støtte, hvis barnet modtager tilskud. Henvendelse til bogholderiet.
– Beskrivelse af lejrskole eller studietur inkl. oplysninger om udgifter.
– Oplysninger om familiens sammensætning og om antallet af børn, som deltager i lejrskoler/rejser i løbet af året.