Udmeldelse

Såfremt du ønsker at melde dit barn ud af skolen, beder vi dig udfylde formularen via nedenstående link, svarende til det klassetrin barnet går på:
Primærskolen (maternelle og elementær, 1. – 5. Klasse) Formular
Collège og gymnasium: Formular

Bøger skal afleveres til læreren i Primærskolen og i CDI for 6. klasse til og med gymnasiet (Secondaire). Husk at gemme kvitteringen.

Herefter skal man bede regnskabskontoret om at få udbetalt sit depositum på 1000 kr.

Beløbet udbetales kontant eller overføres til din bankkonto i danske kroner.

Når man melder sig ud, modtager man et “Flyttebevis”, som man medbringer, til evt. anden fransk skole.

 

NB:/ (Uddrag af betalingsbetingelserne 2019-20)

8.2. Udmeldelse / endelig afrejse fra skolen
I tilfælde af at en elev forlader skolen midt i skoleåret, skal elevens udmeldelse sendes via formular på vores hjemmeside (http://www.lfph.dk/?page_id=64&lang=dk med en måneds varsel fra den måned, der følger udmeldelsen (dvs. løbende måned + 1 måned). Skolepenge betales i hele udmeldelsesperioden, uanset om barnet er til stede eller ej.

I tilfælde af at en elev forlader skolen i slutningen af skoleåret, skal elevens udmeldelse via formular på vores hjemmeside (http://www.lfph.dk/?page_id=64&lang=dk), senest 31. maj i det igangværende skoleår af hensyn til skolens drift.

Venligst bemærk, at alle oplysninger, I eventuelt deler med vores personale (lærere, Vie Scolaire osv.) vedrørende jeres barns kommende skoleår, gør det aldrig ud for en officiel udmeldelse. Det er forældrenes ansvar at underrette skolen om deres beslutning via formular på vores hjemmeside (http://www.lfph.dk/?page_id=64&lang=dk).