Udmeldelse

Ønsker I at melde sit barn ud af skolen, beder vi jer meddele dette til sekretariatet: info@lfph.dk

Bøger skal afleveres til læreren i Primærskolen og i CDI for 6. klasse til og med gymnasiet (Secondaire). Husk at gemme kvitteringen.

Herefter skal man bede regnskabskontoret om at få udbetalt sit depositum på 1000 kr.

Beløbet udbetales kontant eller overføres til din bankkonto i danske kroner.

Når man melder sig ud, modtager man et “Flyttebevis”, som man medbringer, til evt. anden fransk skole.

 

NB:/ (Uddrag af betalingsbetingelserne 2018-19)


6.2. Udmeldelse

Såfremt en elev udmeldes i løbet af skoleåret skal det ske med to måneders varsel pr. e-mail til skolens ledelse, regnet fra den 1. i efterfølgende måned.

Såfremt en elev meldes ud af skolen i slutningen af skoleåret, skal udmeldelsen være skolens ledelse i hænde senest den 1. maj i det indeværende skoleår pr. e-mail.

I begge tilfælde betales depositum tilbage til den betalende part uden beregning af renter, når barnet forlader skolen, under forudsætning af at alle skolepenge er indbetalt og at alle materialer og skolebøger leveres tilbage.

Hvis disse varsler ikke overholdes, vil depositummet blive tilbageholdt af skolen.