Vie scolaire

illus-viesco

Vie Scolaire, som ledes af en generel skolevejleder, administrerer elevernes dagligdag (fra 6.klasse til 3g.).

Der findes ikke noget direkte dansk sidestykke til betegnelsen “Vie scolaire”.

Skolevejlederen er den primære kontaktperson for elever og familier for alt, hvad der vedrører dagligdagen på skolen.

Vie scolaire har følgende tre ansvarsområder:

  • Skolens drift: Registrering af fravær og forsinkelser blandt eleverne, opsyn med eleverne, når der ikke er time, problemhåndtering og mægling, hjælp til tilrettelæggelse af eksaminer.
  • Samarbejde med lærerne: Kommunikation omkring elevernes adfærd, samarbejde om opfølgning på eleverne, om evaluering og opstilling af individuelle uddannelsesplaner. Deltagelse i klasseråd.
  • Faglig assistance: Valg og uddannelse af repræsentanter, støtte til igangsættelse af elevernes projekter i fællesrum.

På alle tre ansvarsområder igangsætter skolevejlederen dialogen med forældre, lærere, administrationen og andre ansvarspersoner omkring eleven.

Skolevejlederen deltager i møder med ledelsen og i pædagogiske møder.

Hun er ligeledes ansvarlig for organisering af assistenterne.