Sundhed

Syge og tilskadekomne børn i skoletiden kan møde op hos Nicolas Drouillon, som tager sig af dem og kontakter om nødvendigt forældrene.
Venligst kontakt Nicolas Drouillon, såfremt der er behov for en individuel plan (PAI) til barnet i tilfælde af allergi, sygdom et medicinering i skoletiden.

Nicolas Drouillon
Ansvarlig for sikkerhed og sygepleje
nicolas.drouillon@lfph.dk tel: 52 60 18 63